Co warto wiedzieć o zawodzie masażysty?

W obrę­bie zawo­dów para­me­dycz­nych dużą popu­lar­no­ścią cie­szy się ostat­nio fach masa­ży­sty. Jest to pro­fe­sja, która z jed­nej strony pozwala zacho­wać nie­za­leż­ność (ela­styczne godziny pracy, moż­li­wość pracy w opar­ciu o samo­za­trud­nie­nie), …Read more

Zdrowie układu krążenia

Układ krążenia pełni bardzo ważną rolę w organizmie, jest odpowiedzialny za transport krwi, dostarczanie tlenu i innych składników odżywczych do wszystkich komórek znajdujących się w naszym organizmie. Choroby układu krążenia …Read more

Pielęgnacja włosów suchych i zniszczonych

Jest wiele typów zniszczonych włosów. Ich nieestetyczny wygląd może być spowodowany wypadaniem, rozdwojonymi końcówkami lub nieprzyjemną suchością w dotyku. Wpływa to negatywnie na całościowy i ogólny efekt naszego wyglądu, bo …Read more