Medycyna estetyczna

Co warto wiedzieć o zawodzie masażysty?

W obrę­bie zawo­dów para­me­dycz­nych dużą popu­lar­no­ścią cie­szy się ostat­nio fach masa­ży­sty. Jest to pro­fe­sja, która z jed­nej strony pozwala zacho­wać nie­za­leż­ność (ela­styczne godziny pracy, moż­li­wość pracy w opar­ciu o samo­za­trud­nie­nie), …Read more

Profilaktyka stomatologiczna i jej wpływ na nasze życie

Profilaktyka stomatologiczna jest podstawą w zapobieganiu schorzeń jamy ustnej. Odgrywa bardzo ważną rolę w przeciwdziałaniu próchnicy, chorób przyzębia oraz  wielu innych dolegliwości. Na odpowiednią profilaktykę stomatologiczną składa się wiele elementów …Read more

Czym jest fizykoterapia?

Zabiegi z grupy fizykoterapii zazwyczaj są pacjentom mało znane. Przede wszystkim pacjentów interesuje, czym charakteryzują się tego typu zabiegi, czy są bolesne, czy wywołują dyskomfort, jak długo trwają. Nie zawsze …Read more

7 rad na lepszy sen

Coraz więcej osób dotyka problem chronicznego zmęczenia. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być stres. Jeśli również Ciebie dotyczy ten problem spróbuj kilku prostych sposobów, które pomogą Ci lepiej się wysypiać. …Read more