Co warto wiedzieć o zawodzie masażysty?

masaz-09-15W obrę­bie zawo­dów para­me­dycz­nych dużą popu­lar­no­ścią cie­szy się ostat­nio fach masa­ży­sty. Jest to pro­fe­sja, która z jed­nej strony pozwala zacho­wać nie­za­leż­ność (ela­styczne godziny pracy, moż­li­wość pracy w opar­ciu o samo­za­trud­nie­nie), a z dru­giej daje duże moż­li­wo­ści roz­woju kariery zawo­do­wej. Jed­nak aby zacząć pracę jako samo­dzielny masa­ży­sta, potrze­bo­wać będziemy odpo­wied­nich kwa­li­fi­ka­cji i sprzętu.

Droga do zawodu masażysty

Do pracy w fachu masażysty uprawniają różnego typu formy kształcenia, począwszy od uczelni wychowania fizycznego, poprzez szkoły pomaturalne i policealne, a skończywszy na kursach i szkoleniach. Wybierając palcówkę edukacyjną, warto wziąć pod uwagę jej renomę, okres jej bytności w branży oraz posiadane przez nią uprawnienia i certyfikaty.

Decydując się na zawód masażysty, zwróćmy też uwagę, czy posiadamy potrzebne do wykonywania tej profesji predyspozycje. Istotną kwestią jest posiadanie przysłowiowej „krzepy” oraz wytrzymałość i sprawność fizyczna. Przydadzą się nam także zdolności manualne. Nie mniej ważna jest również osobowość – jeśli jesteśmy komunikatywni, empatyczni, otwarci, optymistyczni, odporni psychicznie – zawód masażysty jest dla nas.

Nieodzowny sprzęt

Jeśli chcemy rozpocząć praktykę zawodową jako masażysta, musimy pomyśleć o miejscu, w którym będziemy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy rozejrzeć się pośród okolicznych placówek paramedycznych, gabinetów rehabilitacyjnych, salonów odnowy i SPA, ośrodków rekreacji, etc., i tam zapytać o możliwość współpracy. Możemy też zorganizować własny gabinet, z własnym sprzętem. Jest to o tyle dobra opcja, że jesteśmy wtedy całkowicie niezależni. Ponadto dysponując własnym przenośnym stołem do masażu, zawsze możemy wykonywać zabiegi nie tylko w gabinecie, ale i w domach korzystających z naszych usług osób. Taki dojazd do klienta jest doskonałą szansą do zdobycia dodatkowego (często niemałego!) zarobku.

Jeśli chcemy zapewnić naszym klientom najwyższą jakość usług, warto zainwestować w wysokiej jakości sprzęt. Dostępne w sklepie internetowym Juventas stoły do masażu to gwarancja solidności, stabilności, a zarazem komfortu i wygody zarówno dla pacjenta, jak i dla wykonującego zabieg masażysty. Obicie wykonane jest z higienicznych, dobrej klasy materiałów wyróżniających się wysoką odpornością na niszczenie. Ponadto oferowane przez Juventas stoły do masażu z funkcją składania wyróżniają się szybkością i łatwością montażu, co jest niezwykle istotne w momencie pracy w domu klienta.