Dziecko autystyczne w przedszkolu

dziecko

dzieckoProces edukacyjny każdego dziecka jest niezwykle zróżnicowany, każdy jest przecież odmienną jednostką, każdy w inny sposób funkcjonuje w grupie czy nawet rodzinie. To niezwykle ważny czas na kształtowanie wielu postaw, nie tylko prospołecznych. Dziecko każdego dnia robi krok w stronę dorosłości i to od nas zależy, jakimi barwami wyrysujemy dziecku dorosły świat.

Dzieci z autyzmem potrzebują naszej większej troski i otwartości, ich zaburzenia rozwojowe stają się początkiem drogi, towarzyszenie im w stawaniu się dorosłym, także dla dorosłego jest sposobnością do bycia lepszym rodzicem, opiekunem, wychowawcą czy nauczycielem.
Świadomość wielu potrzeb, z jakimi zmagają się zarówno rodzice jak i same dzieci autystyczne, pomaga stworzyć takie miejsca, w których próbujemy razem zharmonizować świat, ponazywać go, uczyć się go raz jeszcze albo całkiem inaczej.
Przedszkole dla dzieci z autyzmem: http://www.otwarteokno.edu.pl/strony/2/przedszkole/ jest właśnie takim miejscem. Tutaj dziecko ma szansę, przebywając w większej grupie rówieśniczej, na rozwój wielu kompetencji nie tylko w obszarze poznawczym. Odpowiednio pokierowane będzie mogło wzbogacić swoja aktywność. Przedszkole pozwala usprawnić funkcjonowanie w grupie a poprzez naśladownictwo czy też samą obserwację, dziecko nabywa nowych umiejętności.
Naturalny proces rozwojowy wymaga, by dziecko stykało się z różnymi doświadczeniami. Dzieci z autyzmem niedomagają w różnych obszarach, pomaganie im za pomocą różnych metod, pozwala wyrównywać te deficyty. To właśnie stosowanie kilku metod w danej placówce, daje szanse na to, że dotrzemy do dziecka, uchwycimy istotę jego rozwoju. Podstawą jest indywidualne podejście do każdego dziecka i opracowanie takiego programu terapeutycznego, który jest najlepiej dopasowany, najbardziej naturalny i pozwalający rozwijać się dziecku w swoim rytmie.
Kto pracuje w takim przedszkolu? Nie tylko doświadczony wychowawca ale także psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuci wykwalifikowani w danej metodzie. Wszyscy, którzy stykają się z dzieckiem, a szczególnie z dzieckiem autystycznym, mają serca otwarte, cierpliwe podejście, potrafią należycie oceniać postępy dziecka. To niesamowite jak poprzez ruch, muzykę, sztukę, słowa czy zwykłą obecność, zyskuje dziecko. Jego rozwój zaczyna nabierać innych odcieni, poprawia się komunikacja, odbiór sensoryczny świata. Przedszkole pozwala przygotować dziecko do dalszych działań edukacyjnych, pomaga dziecku porządkować wszelkie doznania a tym samym „poukładać świat”.