Jakie badania wykonuje się w celu zdiagnozowania jaskry?


Jaskra jest jedną z najpowszechniejszych chorób oczu i drugą najczęstszą przyczyną utraty wzroku – szacuje się, że blisko 70 milionów osób na całym świecie choruje na jaskrę, z czego aż 80% nie jest tego świadomych.

Jaskra jest chorobą przewlekłą, która przez wiele lat może rozwijać się bezobjawowo, dlatego w celu jej zdiagnozowania konieczne jest wykonanie odpowiednich badań.

Czym jest jaskra?

Jaskra to nazwa grupy chorób, które łączy postępujący zanik nerwu wzrokowego – tak zwana neuropatia jaskrowa. W jej wyniku pacjent zaczyna zauważać ubytki w polu widzenia, nieleczona jaskra może prowadzić do całkowitej i nieodwracalnej utraty wzroku. Głównym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi jaskry jest nadmierny wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej – wyjaśnia specjalista Centrum Medycznego Ultramedicdlatego też leczenie tej choroby polega na zmniejszeniu ciśnienia śródgałkowego – w tym celu stosuje się leki doustne lub w formie kropli do oczu, których zadaniem jest ułatwienie odpływu cieczy wodnistej z gałki ocznej, bądź zmniejszenie jej produkcji. W bardziej zaawansowanych stadiach choroby stosuje się leczenie operacyjne.

Badania na jaskrę

W celu zdiagnozowania jaskry przeprowadza się następujące rodzaje badania:

  • Kontrola ciśnienia wewnątrzgałkowego – badanie to może być wykonanie przy pomocy różnych narzędzi i metod, między innymi tonometru aplanacyjnego Goldmann, tonometru Pascala lub tonometru impresyjnego Schioetza.
  • Perymetria – czyli badanie pola widzenia. Badanie to pozwala określić istnienie ewentualnych ubytków w polu widzenia spowodowanych uszkodzeniem nerwu wzrokowego. Wykonuje się je zazwyczaj dwa razy do roku w celu monitorowania postępu choroby.
  • Badanie dnia oka – badanie to pozwala lekarzowi ocenić tarczę nerwu wzrokowego, który w przypadku choroby zmienia swą barwę oraz średnicę.
  • Gonioskopia – to badanie oceniające szerokość kąta przesączania. Wykonuje się je przy pomoc gonioskopu czyli specjalnej soczewki. Badanie przeprowadzane jest w znieczuleniu kroplowym rogówki.
  • Badanie GDx- polega ono na ocenie grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki przy pomocy specjalnego analizatora
  • Badanie HRT – przeprowadzane przy pomocy skaningowej tomografii laserowej, która przedstawia trójwymiarowy obraz tarczy nerwu wzrokowego
  • OCT – inaczej tomografia koherentna. Badanie to pozwala na ocenę struktur w obrębie gałki ocznej.

Ze względu na bezobjawowy przebieg jaskry zaleca się wykonywanie profilaktycznych badań w tym kierunku. Pacjenci, którzy zauważyli objawy typowe dla jaskry, czyli ubytki w polu widzenia lub znajdują się w grupie ryzyka (wiek powyżej 40-roku życia, choroby kardiologiczne czy częste migreny) powinny jak najszybciej zgłosić się do lekarza.