Kiedy cesarka jest koniecznością?

Ciąża to ogromny wysiłek dla organizmu kobiety, podobnie jak jej ukoronowanie, czyli poród. Niestety nie wszystkie przyszłe mamy mogą rodzić naturalnie, dla niektórych jedynym wyjściem jest zdecydowania się na cesarskie cięcie. Wynika to z obiektywnych czynników medycznych, które nakazują lekarzowi prowadzącemu zakwalifikować pacjentkę jeszcze podczas trwania ciąży do grupy kobiet ze wskazaniem do cesarki.

Cesarka – konieczna?

Istnieją medyczne wskazania w jakich sytuacjach może być przeprowadzone cesarskie cięcie. Te wskazania można podzielić na wskazania położnicze i pozapołożnicze. Wśród wskazań położniczych do cesarskiego cięcia wymienia się między innymi przedwczesny poród, przedwczesne odklejenie łożyska, podejrzenie krwotoku wewnętrznego w wyniku pęknięcia macicy, nieprawidłowe ułożenie płodu, wypadnięcie pępowiny i inne.

Przeciwwskazania do cięcie o pochodzeniu pozapołożniczym to choroby serca, płuc, odwarstwienie rogówki, bardzo duże wady wzroku, patologie położnicze miednicy lub kręgosłupa uniemożliwiające poród naturalny, wskazania neurologiczne bądź psychiatryczne.

Cesarskie cięcie jako zabieg planowy wynikający z powyższych przyczyn jest przeprowadzany w znieczuleniu zewnątrzoponowym.