Konferencja „Obsługa zadłużenia szpitali w praktyce”

szpital13 grudnia w Warszawie odbędzie się konferencja „Obsługa zadłużenia szpitali w praktyce – problemy zarządcze i prawne”. Jej organizatorem była firma Wolters Kluwer Polska. Celem spotkania jest dyskusja na temat sytuacji finansowej polskiego szpitalnictwa. Taka konferencja jest bardzo ważna z uwagi na fakt, że w ostatnim czasie długi placówek w naszym kraju drastycznie wzrastają. Niektóre szpitale nie są w stanie zapewnić przez to odpowiedniej opieki medycznej swoim pacjentom.

Konferencja ma mieć jednak postać nie tylko zwykłych rozmów na temat problemów rodzimych szpitali. Dodatkowo, ma pomóc we wskazaniu możliwych rozwiązań  tak, żeby zagwarantować placówkom dogodniejsze opcje spłaty zadłużeń i uratować je przed bankructwem przekładającym się na gorszą jakość świadczonych usług. Organizatorzy dyskusji mają nadzieję na to, że uda się zapewnić szpitalom większe bezpieczeństwo, chroniąc je przed kłopotami windykacyjnymi. W obliczu obecnego stopnia zadłużeń szpitali, rozwiązanie tego problemu jest naprawdę niezbędne.

Wśród najważniejszych kwestii, jakie mają być poruszane w trakcie konferencji, zapowiada się rozmowę na temat różnych opcji związanych z roszczeniami z tytułu nadwykonań. Poza tym, planuje się podsumowanie wszelkich zmian prawnych dotyczących szpitalnictwa, które pojawiły się w kończącym się, 2012 roku. Oczywiście, najwięcej uwagi poświęci się przy tym takim zmianom, które dotyczą owych wymagań względem funkcjonowania placówek.