Psychologia pracy – co to takiego?

pracownicyPsychologia to dziedzina naukowa, która w ostatnich latach jest nam coraz bardziej potrzebna. Choć może na co dzień korzystamy z niej wyłącznie podświadomie, to jednak specjalistów z tego zakresu bezustannie przybywa. Co więcej, okazują się oni być naprawdę potrzebni. Psychologia obejmuje bowiem wszystko to, co wiąże się z naszym myśleniem, postępowaniem, z naszą psychiką. To nauka o oddziaływaniu różnych czynników na nasze życie, która przydaje się praktycznie w każdej strefie życia. Nic dziwnego, że jest także istotna w kwestii pracy.

Psychologia pracy to dziedzina zaliczana do psychologii stosowanej. Oznacza to, że jest ona wykorzystywana w praktyce do rozwiązywania rzeczywistych problemów pojawiających się w naszym życiu. W tym przypadku chodzi np. o stosunki na płaszczyźnie zawodowej, relacje z klientami, pracownikami, przełożonymi itp. Jest to ważne po to, żeby poprzez określanie cech osobowościowych konkretnych osób, umieć dostosować ich właściwości do poszczególnych zawodów lub do stanowisk, na których mogą sobie najlepiej poradzić. Potrzebne jest to też do upraszczania relacji pomiędzy osobami, które ze względu na zatrudnienie, zmuszone są do przebywania ze sobą, co najmniej przez 1/3 dnia.

Oprócz tego, psychologia pracy zajmuje się badaniem czynników stresogennych wpływających na pracowników. Sprawdza, jakie efekty one powodują, jak należy je minimalizować, jak pomagać osobom, które nie radzą sobie z stresem, obowiązkami, czy innymi elementami związanymi z ich pracą. Ma to pomagać nie tylko w niwelowaniu negatywnych doznań, ale także w określaniu, jakie czynniki mogą motywować pracowników, zwiększając efektywność ich działań.