Rodzaje rehabilitacji medycznej

ĆwiczeniaRehabilitacja, czyli powracanie do stanu, jaki został utracony wskutek choroby lub wypadku, może przyjmować rozmaite postaci. W znaczeniu medycznym, jest to po prostu powracanie do zdrowia, do sprawności, do kondycji, w jakiej pacjent był, zanim zaczął chorować lub zanim doznał wypadku. Ze względu na różne uszkodzenia i dolegliwości, trzeba rozróżnić poszczególne typy rehabilitacji, z jaką ma się zwykle do czynienia.

Jakie są rodzaje rehabilitacji?

Pierwszym rodzajem jest rehabilitacja ambulatoryjna. Obejmuje ona przyjęcie przez lekarza, postawienie diagnozy, wypisanie recept oraz przeprowadzenie najważniejszych badań. Przy jej okazji lekarz może również wypełnić tzw. wnioski zaopatrzeniowe, które pozwolą w łatwiejszy sposób otrzymać poszczególne akcesoria ortopedyczne czy inne, potrzebne do wyzdrowienia. Drugim rodzajem jest rehabilitacja domowa. Jest ona prowadzona u pacjentów, którzy nie mogą sami stawić się w jednostce ambulatoryjnej. Może być prowadzona max. 10tyg, jeśli jest opłacana przez NFZ.

Kolejnym typem jest ta przeprowadzana na oddziale dziennym. Na taką rehabilitację składają się porady lekarskie, ćwiczenia oraz przeprowadzenie zabiegów. Taki rodzaj jest stosowany u pacjentów, którzy z powodu skomplikowania urazu, muszą być poddawani zabiegom, co najmniej 5 razy dziennie. Następna jest ta w warunkach oddziału stacjonarnego. Korzysta się z niej w sytuacji, gdy pacjent, poza potrzebami takimi, jak w poprzedniej opcji, dodatkowo wymaga całodobowej opieki.

Poza wspomnianymi dwoma typami rehabilitacji ogólnoustrojowej na oddziałach szpitalnych, istnieje jeszcze ta neurologiczna na oddziale stacjonarnym. Odbywa się w szpitalu i może trwa max. 3 miesiące, jeśli jest finansowana przez NFZ. Oprócz tego, zarówno rehabilitacja w warunkach oddziału stacjonarnego, jak i w warunkach ambulatoryjnych przysługuje osobom chorującym na choroby kariologiczne. Dobór konkretnego rodzaju zależy od stopnia zaawansowania schorzenia. W warunkach stacjonarnych prowadzona może być również rehabilitacja pulmonologiczna, czyli powiązana z chorobami płuc.

Osobno kwalifikowana jest rehabilitacja specjalistyczna, które dotyczy osób niepełnosprawnych. W ich przypadku, zabiegi nie prowadzą do całkowitego wyleczenia, ale z pewnością zwiększają komfort życia. Są to działania kierowane to osób niewidomych, niesłyszących, osób z zaburzeniami psychomotorycznymi lub osób z problemami kończyn.