badanie dopplerowskie

  • Badanie dopplerowskie żył

    Badanie dopplerowskie żył

    Badanie dopplerowskie jest coraz częściej wykonywane przez lekarzy specjalistów, jednak ciągle wielu pacjentów nie wie, na czym ono polega. Ta…