Wady wrodzone serca i zaburzenia jego rytmu

Wady wrodzone serca – definicja, przyczyny. Pod pojęciem wady wrodzone serca kryje się szereg nieprawidłowości anatomicznych, które zaburzają pracę tego organu. Pojawiają się średnio u jednego na 100 noworodków i stanowią drugą najbardziej powszechną przyczynę ich zgonów. W zdecydowanej większości przypadków nie znamy przyczyny występowania tego typu wad, istnieje jednak zależność między wcześniejszymi przypadkami wad serca, które wystąpiły w rodzinie matki, a prawdopodobieństwem wystąpienia wady u noworodka.

 Zaburzenie rytmu serca – objawy i diagnozowanie

Jeśli serce bije nieregularnie, a częstotliwość kolejnych uderzeń jest zróżnicowana, u pacjenta występuje zaburzenie rytmu serca, określane także arytmią.

W większości przypadków jest to groźne zaburzenie, które może nawet prowadzić do śmierci, nie jest to jednak regułą. Aby stwierdzić arytmię, lekarz musi poddać pacjenta badaniu, polegającego zwykle na osłuchiwaniu stetoskopem.

Metoda ta nie pozwala na określenie rodzaju arytmii, pozwala jednak zdiagnozować jej występowanie i stanowi podstawę do dalszych badań.