Władza rodzicielska – NIE przemocy

W prasie i telewizji coraz częściej mówi się o przypadkach nadużywania władzy rodzicielskiej. Przypadki przemocy zdarzają się zdecydowanie zbyt często, musimy więc starać się je ograniczyć. Wbrew pozorom każdy z nas może zrobić coś w tej sprawie. Przede wszystkim nie powinniśmy być obojętni na złe traktowanie dzieci. Jeśli wydaje nam się, że w mieszkaniu naszych sąsiadów dzieje się coś niepokojącego, bez wahania powinniśmy zawiadomić odpowiednie służby. Nawet jeśli interwencja będzie bezzasadna, będziemy mieli czyste sumienie.

Władza rodzicielska a prawa dziecka

Często zdarza się, że sąsiedzi przez lata nie reagują na przemoc za ścianą, przyczyniając się tym samym do przedłużania dramatu tych rodzin. Same ofiary przemocy najczęściej nie mają odwagi, by o tym mówić, ich los spoczywa więc w naszych rękach. Pamiętajmy o tym, że brak reakcji to przyzwolenie na przemoc.

Nie bójmy się głośno o tym mówić i zwracać uwagę służb na przypadki przemocy. Miejmy nadzieję, że świadomość naszych rodaków w tej kwestii będzie rosła, a pojęcia takie jak „prawa rodzicielskie” czy władza rodzicielska przestaną pojawiać się w mediach wyłącznie w kontekście ich ograniczania. Już dziś organizowane są kampanie społeczne, które mają na celu uświadomienie naszym rodakom, jak ważną rolę odgrywa ich reakcja na przemoc w najbliższym otoczeniu.