Dlaczego szybka diagnostyka chorób jest tak ważna?

Według oficjalnych statystyk Polska znajduje się na szarym końcu pod względem skuteczności chorób nowotworowych jeżeli chodzi o kraje należące do Unii Europejskiej. Zdaniem ogromnej większości ekspertów głównym problemem nie jest jednak niska jakość leczenia, lecz brak rozbudowanych programów profilaktycznych(chociaż ostatnio coś zaczęło się zmieniać w tej kwestii na lepsze) a także brak świadomości polskiego społeczeństwa na temat tego, jak istotną rolę w leczeniu nowotworów odgrywają profilaktyka oraz jak najszybsze zdiagnozowanie choroby.

Nie jest tajemnicą, że wiele chorób, które w krajach Zachodniej Europy zostały już praktycznie całkowicie wyeliminowane, w Polsce co roku nadal zbiera śmiertelne żniwo. Znakomitym przykładem może być tutaj nowotwór szyjki macicy, który w realiach naszego kraju nadal stanowi jedną z głównych przyczyn zgonów wśród kobiet. Tymczasem na Zachodzie, dzięki powszechnym szczepieniom oraz rozbudowanemu systemowi szybkiej diagnostyki tej choroby, nowotwory szyjki macicy w stadium zaawansowanym są już obecnie zjawiskiem właściwie niewystępującym(jakiś czas sporo mówiło się o tym, że zagraniczni ginekolodzy przyjeżdżają do Polski specjalnie po to, aby móc tutaj zobaczyć raka szyjki macicy w zaawansowanej fazie rozwoju).

Tymczasem wszystkich tych problemów można uniknąć lub przynajmniej znacząco je ograniczyć poprzez profilaktykę. Kluczowym elementem profilaktyki poważnych chorób jest ich szybkie wykrywanie. Nie jest tajemnicą, że ogromna większość chorób nowotworowych oraz innych ciężkich komplikacji zdrowotnych we wczesnym stadium rozwoju jest całkowicie wyleczalna. Nie wystarczy jednak samo korzystanie z takich usług, jak szybkie badanie diagnostyczne praga. Warto wybrać naprawdę dobrą, renomowaną klinikę, która dysponuje nie tylko najnowocześniejszym sprzętem do diagnostyki ale również doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą medyczną, która ponadto zwraca dużą uwagę, aby badanie każdego pacjenta było możliwie jak najbardziej dokładne, dzięki czemu można wychwycić wszystkie, nawet najbardziej niepozorne, niepokojące symptomy.