Prywatne przychodzie specjalistyczne oferują także świadczenia refundowane

pryw-przychKrótkie spojrzenie na prywatne przychodnie medyczne może spowodować wrażenie, że są to jakieś wyspy luksusu. Nawet jeśli nie luksusu w rozumieniu przestrzeni, która je otacza, to na pewno w rozumieniu naszej niesławnej służby zdrowia. Luksus to jednak też niestety ekskluzywność. Domniemana ekskluzywność i tak naprawdę jedynie domniemany luksus. Prawda o prywatnych przychodniach specjalistycznych jest taka, że oferują one dokładnie to, na co wszyscy zasługujemy i wszystkie placówki medyczne coś takiego mogłyby nam zaoferować gdyby nie fakt, że mamy na tym polu ogromne zapóźnienia i w wielu wyłącznie publicznych obiektach brakuje jeszcze odpowiedniej kultury personelu. Centrum Polkard jest jednostką ochrony zdrowia, która wolna jest od patologii, ale nie pozostaje poza systemem publicznej opieki zdrowotnej. Jak wszystkie placówki na odpowiednim poziomie, posiada kontrakt z NFZ.

Wielkie nieporozumienie

Wielkim nieporozumieniem w traktowaniu prywatnych placówek ochrony zdrowia, takich właśnie ja Centrum Polkard, jest uznawanie ich za miejsca oferujące świadczenia medyczne tylko przy pełnej odpłatności. Oczywiście istnieją takie prywatne ośrodki, gdzie nie podpisuje się kontraktów z NFZ, ale stanowią one wyraźną mniejszość. Takie działanie byłoby po prostu nierozsądne. Dla operatora usług medycznych, jak często w biurokratycznym żargonie określa się placówki medyczne, nie ma najmniejszego znaczenia, kto płaci za świadczenie. Ważne jest pomaganie ludziom. Co więcej, od strony czysto finansowej kontraktacja świadczeń w NFZ jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ gwarantuje gabinetom specjalistycznym wykonanie przynajmniej minimalnej ilości świadczeń w danym okresie.

Prywatnie, czyli normalnie

Jeśli rozejrzymy się po mniej specjalistycznych placówkach ochrony zdrowia, zwłaszcza wśród praktyk lekarzy pierwszego kontaktu, zauważymy, że coraz więcej z nich posiada w swojej nazwie „N”, czyli „niepubliczny”. Jest to ze wszech miar korzystne dla pacjenta, ponieważ może korzystać z oferty, która została sprawdzona w dwójnasób. Po pierwsze, spełnia ona wymogi płatnika publicznego, który dwa razy obejrzy każdą złotówkę, zanim ją zakontraktuje, a po drugie, placówka medyczna jest w stanie utrzymać się na konkurencyjnym rynku i zdobywa klientów płacących bezpośrednio z własnej kieszeni za wszystkie otrzymywane świadczenia. Nie ma możliwości, by jakikolwiek specjalistyczny gabinet medyczny posiadał lepsze rekomendacje.