Choroby oczu i ich leczenie

Wzrok jest uważany za najważniejszy zmysł. Obok smaku, węchu i słuchu odbiera bodźce ze świata. Ponad siedemdziesiąt procent wszystkich sygnałów odbieranych jest przez oczy. Jednak, czasem zdarza się, że wzrok nam nie działa poprawnie. W najgorszym wypadku można nawet utracić bezpowrotnie wzrok. Ale od początku. Jakie mamy choroby oczu i co można zrobić, żeby się ich ustrzec? Wiadomo przecież, że starsi ludzie muszą mieć okulary, ale jeśli jest to osoba młoda, nie jest to dla niej przyjemne.

Choroby oczu – warto wiedzieć

Nawet po narodzinach noworodki mogą mieć chory wzrok. Dobra diagnoza pozwala na rozpoczęci leczenia retinopati wcześniaków i uratowanie wzroku. Najczęstszymi chorobami wzroku są jaskra, daltonizm, występujący tylko u mężczyzn, bardzo rzadko u kobiet. Pierwsza z nich polega na zbyt dużym ciśnieniu wzroku, co zazwyczaj doprowadza do utraty możliwości widzenia. Druga to upośledzenie wzroku, nie można rozróżniać kolorów, głównie czerwonego i zielonego. Aby to rozpoznać, przeprowadzane są badania, które maja na celu jej rozpoznanie. Obok chorób, mamy również wady wzroku. Jest to dalekowzroczność, krótkowzroczność., astygmatyzm. Jak nazwy mówią, widoczne są rzeczy tylko dalekie, lub bliskie. Do przeciwnych muszą być okulary. Na astygmatyzm zapadają głównie osoby starsze, lecz zdarzają się wśród nich ludzie młodzi.

Czym jest dalekowzroczność?

Dalekowzroczność (inaczej hipermetropia) to wada wzroku, która powoduje, że obrazy odległych przedmiotów są widziane wyraźnie, a obrazy bliskich przedmiotów są nieostre. Jest to wynikiem nieprawidłowego skupiania światła przez soczewkę oka, która jest zbyt płaska lub gałka oczna jest zbyt krótka.

Osoby z dalekowzrocznością mogą doświadczać trudności w czytaniu, pisaniu, pracach wymagających skupienia uwagi na bliskich przedmiotach, np. przy robieniu na drutach lub wykonywaniu drobnych prac manualnych. Często odczuwają też zmęczenie oczu, bóle głowy lub uczucie rozmycia obrazu.

W przypadku dalekowzroczkości, okulary korekcyjne mają zwykle soczewki wypukłe, które pomagają poprawić skupienie światła na siatkówce oka. W niektórych przypadkach, w szczególności u dzieci, dalekowzroczność może ulec samorzutnej poprawie w miarę jak gałka oczna rośnie i rozwija się. W przypadkach ciężkiej dalekowzroczności, gdy okulary nie są wystarczająco skuteczne, może być konieczna korekcja chirurgiczna, taką jak LASIK lub inna metoda laserowa.