Gorsety ortopedyczne – zastosowanie

Gorsety ortopedyczne to ortezy tułowia. Wspomagają one nieoperacyjne leczenie wielopłaszyznowych skrzywień powstałych na kręgosłupie.

Stosuje się je u osób z niezakończonym wzrostem kostnym, aby zatrzymać postęp krzywizny kręgosłupa. Urządzenia te pozwalają na uzyskanie symetrii tułowia dzięki wzmocnieniu stabilizacji oraz efektywniejszemu rozłożeniu sił.

Jak działają gorsety?

Sposób działania gorsetu oparty jest na trójpunktowym rozkładzie sił korekcyjnych, które powodują przemieszczanie określonych obszarów tułowia pod wpływem obszarów odciążających oraz pelet. Gorsety odpowiadają za korekcję deformacji kręgosłupa w następujących płaszczyznach:

  • poprzecznej (przemieszczanie się kręgów),
  • czołowej (przesunięcie boczne),
  • strzałkowej (deformacje wygięcia kręgosłupa w odcinku piersiowym oraz w odcinku lędźwiowym)

Specjaliści wyróżniają dwa typy mechanizmów oddziaływania oraz korekcji, jakie stosuje się przy leczeniu za pomocą metody gorsetowania. Mowa tu o korekcji biernej i czynnej.

Korekcja czynna

Charakteryzuje się działaniem antygrawitacyjnym, przeciwdziałającym pogłębianiu się skrzywienia. Korekcyjne oddziaływanie ma miejsce w okresie wzrostu. Jej celem jest przywrócenie i utrzymanie odpowiedniej struktury mięśniowej.

Korekcja bierna

Polega na uciskaniu wypukłego miejsca skrzywienia, a następnie przesunięcie tkanek za pomocą pelot. W tym rodzaju korekcji występuje również derotacja kręgosłupa, czyli niwelowanie patologicznego ustawienia kręgów. Zachodzi tutaj także elongacja. Jest to wydłużanie kręgosłupa poprzez podtrzymywanie go płaszczyznami gorsetu.

Jak wybrać gorset?

Każdy gorset wykonuje się na zlecenie oraz w oparciu o wskazania lekarza, który nas kieruje. W większości przypadków takim lekarzem jest ortopeda. Wszystkie przypadki rozpatrywane są w sposób indywidualny. Istnieje więc elastyczny schemat postępowania, który pozwala na zastosowaniu różnych materiałów i technik zdjęcia miary. Aby gorset został wykonany w sposób profesjonalny, bardzo ważna jest ścisła współpraca między lekarzem prowadzącym, technikiem odpowiadającym za wykonanie zaopatrzenia oraz rehabilitantem. Każdy gorset musi być dopasowany w sposób indywidualny do każdego pacjenta.