Hipoterapia sposobem na rehabilitację

hipoterapiaJazda konna to jeden z najstarszych, znanych nam sportów. Poza tym, że jest dyscypliną sportową, jest również jedną z metod terapii stosowanych podczas rehabilitacji osób cierpiących na choroby somatyczne, jak i mentalne. Co ważne, hipoterapia nie tylko usprawnia ciało, ale również korzystnie wpływa na emocje, poprawiając samopoczucie i dodając radości życia. Jednocześnie, może pomagać w resocjalizacji, ucząc empatii, odpowiedzialności, troski.

Na czym polega magia hipoterapii? Jak tłumaczą specjaliści, sednem jest ruch konia. Zwierzęta te poruszają się w sposób bardzo regularny, utrzymując pewien takt. Siedzący na nim człowiek mimowolnie porusza się w trakcie chodu konia. W ten sposób poruszają się również jego mięśnie, stawy, kości. Co ciekawe, takie drobne ruchy mogą stymulować ciało w tak dużym stopniu, że wielokrotnie zajęcia z hipoterapii przywracały, co najmniej częściową sprawność fizyczną u osób, które praktycznie wcale już się nie ruszały. Było to możliwe, dzięki znikaniu blokad mięśniowych przy każdym kolejnym ruchu konia, odprężaniu się człowieka, który go dosiada. Dodatkowo, terapeuci uważają, że ciało konia może rozgrzewać mięśnie pacjenta, co jeszcze bardziej stymuluje jego organizm do działania.

Jednak hipoterapia to nie tylko korzyści fizyczne, ale również psychiczne. Konie to zwierzęta bardzo inteligentne, z reguły spokojne, cierpliwe. Tego samego mogą nauczyć człowieka. Jak każde zwierzę, wyczuwają nastroje ludzi, potrafią się do nich w jakiś sposób podporządkować. Nawiązują z pacjentem nić niewerbalnego porozumienia. Działa to łagodząco i uspokajająco na psychikę człowieka. Możliwość przytulania się do konia, głaskania go, spędzania z nim czasu pomaga w leczeniu nerwic czy depresji. Dla wielu pacjentów ważny jest też sam fakt kierowania koniem. To poprawia samopoczucie, dając zakosztować władzy i czegoś, co niemożliwe jest do poczucia, gdy stoimy nogami na ziemi.