W jakich sytuacjach można wykonać mosty protetyczne?


Istnieje wiele sytuacji, które prowadzą do utraty zęba. Zdarza się, że ekstrakcja jest konieczna, jeżeli pacjent zbyt długo zwlekał z leczeniem i zainfekowanego zęba po prostu nie da się już uratować.

Bardzo często utrata zęba jest wynikiem uszkodzenia mechanicznego, do którego dochodzi na skutek wypadku. Bez względu na przyczyny powstania ubytku w uzębieniu, zawsze warto zdecydować się na jego uzupełnienie.

Dlaczego należy odtwarzać utracone zęby?

Dla większości osób, które utraciły ząb, względy estetyczne są wystarczającym powodem do wykonania uzupełnienia – zauważa nasz rozmówca z Prywatnej Kliniki Stomatologicznej Unimedex w Szczecinie. Jednak nawet w sytuacji, gdy ubytek nie rzuca się w oczy, zdecydowanie warto rozważyć wizytę u protetyka.

Ubytki w uzębieniu często powodują zaburzenia wymowy, co wpływa nie tylko na utrudnienie komunikacji, ale często jest przyczyną braku pewności siebie i pogorszenia samopoczucia psychicznego.

Braki w uzębieniu pociągają za sobą poważne konsekwencje również dla ogólnego stanu zdrowia. Najczęstszym problemem są trudności w przeżuwaniu, które prowadzą do dalszych zaburzeń trawienia. Kolejnym zagrożeniem jest przesuwanie się zębów sąsiadujących z ubytkiem, co skutkuje zniekształceniem szczęki i wadami zgryzu.

Rodzaje uzupełnień protetycznych

Współczesna protetyka oferuje pacjentom wiele różnych metod rekonstrukcji zębów. Ogólnie uzupełnienia protetyczne dzielimy na stałe i ruchome, przy czym o wiele bardziej komfortowym i bezpiecznym rozwiązaniem są uzupełnienia stałe. Wśród nich wyróżniamy korony, implanty i mosty.

Czym są mosty protetyczne i kiedy je stosujemy?

Most protetyczny zbudowany jest z przęsła ze sztuczną koroną , które opiera się na filarach, czyli dwóch lub więcej koronach sąsiadujących z ubytkiem. Przęsło z koroną może być mocowane do odpowiednio oszlifowanych zębów własnych pacjenta lub do implantów. Tradycyjnie mosty wykonywane były i są w laboratorium protetycznym . Obecnie jednak część mostów można wykonać w technologii CAD/CAM na jednej wizycie (!) , a nie jak poprzednio na 2-3 wizytach

Jak wynika z powyższego, most protetyczny można wykonać tylko w sytuacji, gdy luka w uzębieniu otoczona jest zębami. Nie ma więc możliwości wykonania mostu np. dla brakującej szóstki, jeśli w szczęce czy żuchwie nie ma siódemki.

Bardzo ważny jest także stan zębów, które mają stanowić filary mostu. Takiego uzupełnienia nie można budować w sytuacji, gdy zęby sąsiadujące z luką są rozchwiane, słabo osadzone w zębodole lub wokół ich wierzchołków stwierdzono stan zapalny. Innymi słowy, zęby pod filar muszą być w dobrej kondycji, umożliwiającej bezpieczne wykonanie na nich koron protetycznych.

O tym, jaka metoda uzupełnienia ubytku będzie najlepsza, zawsze powinien decydować lekarz stomatolog wraz z pacjentem. Nawet jeśli w danej sytuacji wykonanie mostu protetycznego nie jest możliwe, dobry protetyk z pewnością pomoże znaleźć odpowiednie rozwiązanie.