Jąkanie się – przyczyny i sposoby leczenia

Zaburzenia mowy to dość powszechne zjawisko, szczególnie wtedy gdy jesteśmy nadmiernie zdenerwowani, lub kiedy jesteśmy zmęczeni. Jednym z najczęściej pojawiających się zaburzeń mowy, jest … jąkanie się. Objawia się ono między innymi: przeciąganiem, powtarzaniem, blokowaniem dźwięków. Jąkanie się związane jest głównie z obawą przed zabieraniem głosu, niską samooceną, zwiększonym napięciem narządu mowy. Najczęściej zaburzenie to pojawia się między drugim a piątym rokiem życia. Następnie rozwija się ono w okresie dojrzewania oraz w wieku dorosłym. Tego typu zaburzeń mowy można też nabawić się w każdym wieku. Związane jest to z różnymi zaburzeniami na tle neurologicznym, nerwowym oraz na tle urazów psychicznych.

Jąkanie się – przyczyny?

Jąkanie się nie ma jednej uniwersalnej przyczyny. Składa się na nie, ciąg różnego rodzaju czynników. Są to: stres emocjonalny, opóźnienie rozwoju mowy, obciązenie okołoporodowe, uwarunkowanie genetyczne (szczególnie jeśli ze strony ojca).  Pojawia się ono najpóźniej w piątym roku życia. Jednakże, nie każde przeciąganie sylab czy wyrazów, jakie można zauważyć w tym okresie życia dziecka, są sygnałem, że jest to jąkanie. Jeśli jednak takie stany zauważamy coraz częściej, kiedy dziecko nadmiernie koncentruje się na swojej mowie, a w czasie wypowiadania słów napina się i przeciąga coraz bardziej słowa, wówczas warto odwiedzić logopedę, by ten albo potwierdził nasze obawy albo też im zaprzeczył. Pamiętajmy! że pogłębianie i utrwalanie nawyku niepłynnego mówienia wyzwala silne napięcie emocjonalno-mięśniowe, może to z kolei jedynie doprowadzić do stałego jąkania…

Leczenie jąkania to dość skomplikowany proces. Najważniejsze jest w nim przede wszystkim pokonanie – przez samego cierpiącego na tego typu zaburzenia, strachu przed mówieniem. Bardzo pomocne z pewnością będą tutaj ćwiczenia relaksujące – rozluźniające, oddechowe oraz usprawniające mowę – zleci je logopeda. Szalenie ważnym elementem jest także współpraca rodziców, lekarzy oraz psychologów dziecka, które się jąka.

W leczeniu jąkania – odpowiednio do wieku osoby, która się jąka – stosuje się następujące metody: socjoterapię, fizjoterapię oraz psychoterapię. W wielu przypadkach pomocne może okazać się również stosowanie antydepresantów. Dorośli mogą z powodzeniem skorzystać z Klubów dla Osób Jąkających Się – w skrócie Klub „J”.  Podstawą każdego leczenia jąkania jest TERAPIA LOGOPEDYCZNA, która obejmuje swoim zakresem takie elementy jak: ćwiczenia startu mowy, rytmizacja wypowiedzi, ćwiczenia wspomagające mowy gestem, spowalnianie mowy, korzystanie z urządzeń takich jak: echokorektory, metronomy, cyfrowe korektory mowy