Rehabilitacja kardiologiczna – korzyści

 

Choroby układu krążenia są jedną z najczęstszych przyczyn śmiertelności. Odpowiednio wdrożona rehabilitacja kardiologiczna nie tylko przyczynia się do zmniejszenia liczby zgonów, ale również do zmniejszenia ryzyka powtórnych zawałów. Dowiedz się jak dbać o siebie!

 

Czym jest rehabilitacja kardiologiczna?

Rehabilitacja kardiologiczna to kompleksowe działania mające na celu poprawę jakości życia oraz ograniczenie postępów choroby. Odpowiednio przeprowadzona poprawia sprawność fizyczną i stan psychiczny pacjentów. Ma ona na celu również prewencję wtórną, czyli ograniczenie ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Nie można z góry określić jak długo ma trwać rehabilitacja kardiologiczna, w wielu przypadkach, na przykład u osób po przebytych zawałach serca, powinny być to działania kontynuowane dożywotnio, jednak nie powinny być one odbierane jako konieczność. Najgorsze jak zawsze są początki, później człowiek wpada w rytm i zaczyna dostrzegać wiele pozytywnych zmian takich jak poprawa samopoczucia czy komfortu życia.

Co składa się na rehabilitację kardiologiczną?

Rehabilitacja kardiologiczna to aktywność fizyczna dostosowana do możliwości i indywidualnych predyspozycji pacjenta. Wysiłek fizyczny musi być dostosowany do układu sercowo naczyniowego pacjenta oraz jego ogólnego stanu zdrowia. Oprócz ćwiczeń fizycznych bardzo ważną rolę odgrywa terapia farmakologiczna, właściwa dieta oraz psychoterapia. Rehabilitacja kardiologiczna opiera się na zwiększaniu wysiłku fizycznego i stopniowym ograniczaniu nadzoru nad pacjentem.

Rehabilitację kardiologiczną dzieli się na 4 etapy:

  1. rehabilitację szpitalną;
  2. rehabilitację poszpitalną, kontynuowaną np. w ośrodku rehabilitacji kardiologicznej lub w domowych warunkach pod nadzorem specjalisty;
  3. kolejny etap następuje po ok. 3 miesiącach i polega na stopniowym zwiększaniu wysiłku fizycznego pod nadzorem specjalisty na bieżni lub cykloergometrze podłączonych do urządzeń monitorujących pracę serca;
  4. ostatni etap ma podtrzymywać efekty, tutaj pacjent już nie wymaga nadzoru, pomoc medyczna ogranicza się do okresowej kontroli jego stanu zdrowia.

Kto powinien poddać się rehabilitacji kardiologicznej?

Rehabilitacji kardiologicznej powinni poddać się:

  • osoby po zawale mięśnia sercowego,
  • pacjenci po zespołach wieńcowych,
  • osoby z niewydolnością serca,
  • osoby z zaburzeniami rytmu serca,
  • osoby, które znajdują się w grupie ryzyka – nadmierny stres, niewłaściwy tryb życia, brak ruchu, nieodpowiednia dieta, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, to tylko nieliczne rzeczy sprzyjające chorobom układu krążenia.

Same korzyści

Pacjent poddając się rehabilitacji kardiologicznej, zwiększa wydolność organizmu, podnosi swoją sprawność fizyczną i wzmacnia swój stan psychiczny. Regularne wykonywanie ćwiczeń poprawia samopoczucie i niekiedy powrót do wykonywania dawnych obowiązków, z których pacjent został wykluczony na czas rekonwalescencji. Wysiłek fizyczny ogranicza postępy choroby i niweluje powikłania, tym samym poprawia komfort życia.